Mong ước của ba.

Ba của tôi đã luôn mong ước tôi trở thành một nhân viên văn phòng. Bố mẹ nào chả thương con, và không muốn con đừng làm việc nặng nhọc.

Ở quê tôi thì bố mẹ nào cũng như vậy. Khi nó không học ở trường được thì bảo nó đi làm thuê, không ai nhắc nhở nó học hành nữa. Sự học là trọn đời.

Thời gian thắm thoắt thoi đưa. Có lúc bố tôi buồn vì ước mơ nhân viên văn phòng của ông đã tan vỡ. Cho đến khi tôi khám phá ra thế trận Tư Bản chủ nghĩa.

Cho đến ngày quyển sách đầu tiên của tôi lên Amazon, thế trận hoàn thay đổi. Vậy là, triết gia Lương Kim Định gieo giống thành công. Cho đến khi lương của một tác giả phát minh nằm ở mức 200 triệu một tháng, thì chuyện hoàn toàn thay đổi.

Giờ đây, tôi vẫn chưa thực sự thành công. Nhà xuất bản sách PDF bán được toàn cầu nhưng chưa bán được tại Việt Nam. Các bạn tôi tại hải ngoại hối thúc một sự thành công từ trong nước. Thực ra nghiên cứu được một phương pháp thanh toán một chạm quốc tế và chế tạo ra một cộng đồng khoa học tư nhân đa quốc gia như tôi bây giờ đã là quá thành công và không thể đòi hỏi một sự cố gắng nào hơn được nữa.

Bạn tôi ở quê xin vào làm trong Tập đoàn xuất bản Charlie nhưng tôi chưa dám nhận lời một ai, tại vì mình chưa ổn định. Tôi chỉ có gửi tiền về giúp đỡ một số bạn một cách âm thầm, chưa thể công khai. Chỉ đủ để nuôi nhân viên của mình thôi, chưa thể giàu được.

Đạo là thuận với tự nhiên. Bạn có hiểu người giàu, người đẹp thì dễ hưởng thụ và mắc tội ngạo mạn không? Cho nên, chúng tôi vẫn chưa vội giàu. Niềm vui của chúng tôi là những cô giáo tại Canada, những công nhân Việt Nam tại Pháp cầm trên tay cuốn sách của tập đoàn Charlie với niềm sung sướng.

Bây giờ, đời mỗi ngày một nhiều thay đổi. Nhiều mệnh đề thần học mới nảy sinh. Chẳng hạn như, mệnh đề về một Thượng Đế mang bản tính nữ, làm chia ly biết bao gia đình. Vũ trụ xoay vần như vậy và nó chẳng thèm quan tâm tới bạn.

Đời sẽ còn nhiều thay đổi nữa. Còn nhiều chia ly nữa. Chúng ta cùng nhau đứng vững cho những ngày sắp tới.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 12 tháng 09 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Chủ tập đoàn xuất bản Charlie

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Cộng sự: doanh@dslextreme.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s