Kính gửi các bạn nhà thầu.

Nếu hôm nay có người mới thì phải bổ sung vào tờ danh sách nhân sự của ngày hôm qua.

Nếu không, bảo vệ sẽ phải nộp phạt biên bản 1.000.000 vnđ/người. Nặng hơn còn có thể mất việc.

Thời nay không phải thời tranh tre nứa lá nữa. Vào toà nhà phải đi giày chứ không được đi dép.

Mọi toà nhà đều sợ cháy nổ. Một biên bản, nhà thầu cũng phải đền 5-6 triệu. Vì vậy đừng tiếc 5-20 phút để đăng ký với kỹ thuật toà nhà để bổ sung nhân viên vào danh sách.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 14 tháng 09 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s