Nền dân chủ Mỹ có thể bị tư tưởng phát-xít mới đe dọa.

Tranh tư liệu.

Nền dân chủ Mỹ là một quá trình liên tục suốt 300 năm qua.

Nước Mỹ mất 100 năm để tiêu diệt tập đoàn Nga sô.

Từ quân đội liên hiệp của 13 tiểu bang đầu tiên cho đến quân đội siêu cường đệ nhất hôm nay, sự tiến bộ kỹ nghệ làm cho nước Mỹ kiêu ngạo. Chẳng hạn, trong chiến tranh Nga-Ukraine, số vũ khí tối tân chính xác chi viện cho Kyvi chiến thắng quá dễ dàng làm cho các nhà tư bản Mỹ trắng ngày càng thêm kiêu ngạo. Với đà này họ có thể phát xít hoá toàn nước Mỹ. Mọi việc vẫn căng thẳng và chẳng có hướng hoà giải nào cả.

Các nước nhỏ bắt buộc phải theo Mỹ, như Ukraine, Hàn Quốc. Mỹ cho nợ nhưng phải giảm giá cho hàng hoá Mỹ nhập khẩu vào. Một số nước cho Mỹ đặt trạm. Nước Mỹ không cần tiền nhưng cần chiến lược.

Mỗi dự luật đều có thể tác động đến tương lai của hàng triệu người dân Mỹ. Khi nó đi vào đời sống, nó được thực tế kiểm nghiệm hiện rõ.

Kinh Thánh điều chỉnh nước Mỹ. Những người trí thức Anh tin Đức Chúa Trời chạy trốn khỏi nước Anh sang lục địa Bắc Mỹ trên con tàu của thuyền trưởng May Flower. Khi cập bến mà nơi này sẽ được đặt tên là Los Angeles, các nhà lập quốc Mỹ đặt nguyên tắc Kinh Thánh chi phối toàn bộ kỹ thuật, chính trị, kinh tế, văn học Mỹ…

Người ta nói, sống trong môi trường nào thì thích nghi với môi trường đó. Mặt đất quá nhỏ bé để nước Mỹ thử nghiệm các loại vũ khí và tư tưởng chính trị đời mới. Bởi vậy người ta nói, các bậc trí thức cần giữ cho được dòng chính của nước Mỹ này.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 15 tháng 09 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Cộng sự: doanh@dslextreme.com (gặp ký giả quốc tế Nguyễn Kinh Doanh)).

Phone, Viber, Zalo: +84344331741 (gặp ông Tôn Phi, chủ tập đoàn xuất bản Charlie).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s