Góp ý cùng nhà thơ Thái Bá Tân: một số điều cần hiểu đúng về Cơ-đốc giáo.

nhà thơ Thái Bá Tân.

Hiện nay tác giả hiểu đúng về Kinh Thánh nhất là một người Hàn Quốc. Ở Việt Nam, ông Thái Bá Tân là một nhà thơ, một tác giả với tác phẩm đồ sộ: Truyện thơ Ki-tô giáo.

Danh từ đúng là Cơ-đốc giáo chứ không phải là Ki-tô giáo, nếu chúng ta dựa vào bản dịch gốc của người Trung Quốc.

Nói chung khi bình luận về Kinh Thánh thì, hoặc là ta rất chắc chắn để khẳng định, hai là chừa một lối thoát để cho người ta (người khác) sửa. Bởi vì đó là một hiện tượng biến tán huyền ảo. Trong mỗi bài nói đến Kinh Thánh, chúng tôi viết rất ngắn, độ 2 mặt giấy, để phác thảo các vấn đề cho bạn đọc tìm tòi, hơn là kết luận vấn đề thay bạn đọc vì chắc gì mình đã đúng.

Việc nặn tượng hoàn toàn sai trái.

Hiện nay có nhiều người đang hiểu sai về Kinh Thánh. Ông Thái Bá Tân lại hiểu về ông Phật và, vô tình người đọc sẽ hiểu như ông hiểu. Một người thầy giỏi là một người thầy dạy cho học sinh cách suy nghĩ.

Có một nơi dạy Kinh Thánh rất đúng. Nơi đó là Si-ôn.

Sau cùng, chúng tôi vẫn rất hoan nghênh nỗ lực tìm hiểu Kinh Thánh của ông Thái Bá Tân. Mọi cách hiểu đều có thể đúng và đều có thể sai, bạn phải chọn lấy cho mình.

Nói chung, chúng ta nên biết về các trường phái Cơ-đốc giáo, rồi dùng phương pháp tỉ giải, số sánh, để hiểu về nó.

Phong trào thảo luận về Kinh Thánh nay đang sôi nổi. Mong quý vị và các bạn kiếm được thành tựu cho mình.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 18 tháng 09 năm 2022.

Tác giả Tôn Phi.

Liên lạc tác giả: tonphi20@gmail.com.

Phone, Viber, Zalo: +84344331741.

Trợ lý: tonthanck@gmail.com.

One comment

  1. Một hình thức tôn giáo của anh tôn giáo của tôi, quốc gia ngôn ngữ dân tộc anh rồi quốc gia ngôn ngữ dân tộc tôi… anh là người anh là người Nhật người Nga người Ukraina người Đức pháp.. chủ nghĩa cái tôi cổ suý cho dân tộc đồng hương ngôn ngữ tỉnh a huyện b huyện c đến đồng hương huyện tỉnh a bc ở Sài Gòn hả nội.. sự phân chia bất tận dẫn đến người Nga theo lệnh Putin giết người dân Ukraina không biết ghê tởm giết đồng loại càng nhiều càng tốt vì họ là trí phú địa hào không thuộc giai cấp bần cố nông nhiều đời đói rách mù chữ

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s