Vì sao các sách của nhà xuất bản Sống Mới được người dân mến mộ?

Ảnh: Các bạn trẻ Việt Nam đang đọc sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.

Chúng tôi là một nhà xuất bản thiết kế theo kiểu xã hội hoá, nghĩa là cả tác giả lẫn người đọc đều được tiền. Bạn đọc đừng ngạc nhiên vì ngoài Việt Nam cũng có những tổ chức tương tự, chẳng hạn tổ chức Master Card tuyên bố họ đang làm việc vì một thế giới Priceless. Priceless nghĩa là mua không cần trả tiền.

Chẳng hạn trong trường, cô giáo dạy môn lịch sử ra đề thi, các em làm bài, cô giáo cho em này 3 điểm, em kia 5 điểm, em kia nữa 9, 10 điểm. Đó là điểm của cô giáo chứ đâu có phải điểm của học sinh.

Bởi vậy trong Nam ngoài Bắc, châu Âu và châu Mỹ đều biết nhà xuất bản Sống Mới Việt Nam đang làm một cuộc cách mạng về khoa sư phạm. Theo đó, sách giáo khoa thay vì áp đặt một thông điệp (thông tin) đóng băng, sẽ mở ra các thông điệp (chủ điểm) mở để học sinh và giáo viên cũng tìm hiểu và tài bồi cho chân lý.

Nói vậy nghĩa là, sách giáo khoa của Việt Nam không phải soạn sai từ thời ông bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mà soạn sai từ thời ông Hoàng Tuỵ. Đại học Kinh Tế Quốc Dân không tuyển sinh đầu vào Văn-Sử-Địa là sai bởi ngành kinh tế học ngoài khoa học tự nhiên nó còn là khoa học xã hội. Một người thiếu kiến thức kinh điển dân tộc là cho lên làm bộ trưởng tài chính hoặc thống đốc ngân hàng nhà nước thì chỉ có đói kém cho dân. Khoa học toàn diện là khoa học tròn đây, nó không còn phan mảnh nữa mà là liên hợp, thống nhất trong đa dạng, cũng như trong cách đánh giá một con người trong suốt dòng lịch sử.

Từ khắp nơi, Sài Gòn ra Hà Nội, từ Pháp sang Mỹ những cuốn sách của nhà xuất bản Sống Mới chúng tôi như Hữu thể và tự do, Việt sử đại cương, Nền đạo đức tin lành và tinh thần của chủ nghĩa Tư Bản được bạn đọc tìm mua và trân quý. Vậy, chúng tôi đã có một triết lý đúng. Triết lý đó không gì khác là Thái Bình mình triết mà đã có từ thời mẹ Âu Cơ-bố Lạc Long Quân của dân tộc Việt Nam ta.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 19 tháng 09 năm 2022.

Nhà văn Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Phone, WhatsApp, Signal: +84344331741

Cộng sự: doanh@dslextreme.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s