Việt Nam thuộc mẫu hệ, phụ nữ làm chủ gia đình.

Tên gọi sách “Việt Nam sử lược” của Trần Trọng Kim hay “Việt Nam lược sử” của Thái Bá Tân là sai, phải đặt tên sách là “Việt sử đại cương” như ông Trần Gia Phụng mới đúng.

Ngày đó thuộc mẫu hệ người Việt, phụ nữ làm chủ gia đình.

Nam Man (Mạch Hoạch) là phương nam song không có trong sử Việt…

Có thể tác giả La Quán Trung nhắc đến các bộ tộc Việt ở vùng núi Tây Bắc Việt Nam. Ở vùng núi Tây Bắc có những hang động và Mạch Hoạch kêu gọi được một sự thống nhất tinh thần. Tộc này không đi dép, không đi giày, bay nhảy giữa các cây. Binh sĩ của Gia Cát Lượng sang đến đây chết rất nhiều vì lý do khí hậu, mà văn chương gọi đó là lam sơn chướng khí.

Chiến tranh. Phe tả, phe hữu và phe trung lập tất cả chóp bu đều thắng. Bên bại trận là người dân nhận tang thương, người lính tử vong cụt què, quốc gia tàn phá.

Sử kể, có một con mãng xà to lớn hay bắt trâu bò của dân. Họ đến bẩm với Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo. Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo nghĩ ra cách bỏ thuốc độc vào trong trứng gà rồi dụ cho rắn ăn. Rắn ăn xong lăn đùng ra giãy nãy, quân của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo nhảy ra chém vào đầu rắn nhiều nhát cho đến chết. Vào thời Mông-Nguyên, Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo chạy trốn vào trong núi Vạn Kiếp. Tại đây có những hành động và có những đàn rắn mãng xà khổng lồ, may mà chúng không cắn Đức Trần Hưng Đạo.

Ông Lê Văn Vinh, kỹ sư quê Thanh Hoá kể: “Ở quê mình có con sông Cầu Chày chó lội đứt đuôi. Huyền thoại kể rằng nước sông rất độc, chó hai bên bờ bơi qua bị rụng đuôi. Cho nên khi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn xảy ra, dòng sông này ngăn quân Minh (Chu Nguyên Chương) tràn qua. Vì người lội qua sẽ đứt đuôi. Cái tên sông Cầu Chày chó lội đứt đuôi từ đó.”

2 comments

  1. Sự tích sông cầu chày chó lội đứt đuôi không được sử sách ghi chép lại mà chỉ là truyền miệng, rất có thể từ thời khổng minh hoặc về sau này là chu nguyên chương. Cái tên lam Sơn chướng khí chỉ có ở vùng đất thanh hoá là cứ điểm thọ xuân của tiền lê hậu lê

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s