Truyện ngắn: Gia đình Charlie đi ăn sáng.

Sáng nay, bố Phi đến trụ sở của tập đoàn sớm. Mở máy tính Apple ra, có một đống thư phải trả lời.

Dạo này, bố Phi lười làm việc. Bố Phi giúp người khác đưa hàng hoá của họ lên Amazon. Nhà mình thì đủ ăn rồi nên không lo lắng lắm nữa.

Buổi sáng, trả lời thư bạn đọc xong, không có việc gì làm, bố Phi làm bài thơ tặng mẹ M.:

“Vợ người hôm sớm tảo tần,

Vợ em vừa dốt, vừa đần lại vừa ngu”.

Mẹ M., con gái gốc Bắc Ninh, cũng không phải dạng vừa, đối lại một câu:

“Chồng người đi khắp Hồng Kông,

Chồng em ngồi bếp sờ lông con mèo.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s